SeMat


SeMat er den danske forening for matematikundervisere ved læreruddannelsen i Danmark. Foreningen blev grundlagt i 1965.

Foreningens formål er at varetage medlemmernes fag- og uddannelsespolitiske interesser samt forestå kompetenceudviklingen gennem konference-, kursus- og mødevirksomhed.

Foreningen afholder en faglig konference hvert år. Materialer fra tidligere konferencer kan findes her. Tilmelding til konferencerne sker fremover via et link som kommer i foreningens nyhedsmail.

Hvis du ønsker medlemskab af foreningen, kan du henvende dig til kassereren kom@pha.dk.

Kontingentet på 375 kr. betales til konto 1551 - 4141369.